Tarieven en erkenning

 

Ieder traject wordt afgestemd op de wensen en doelen van de cliënt. Aan de hand van een intake zal een inschatting worden gemaakt van de duur en invulling van het traject en de daaraan verbonden kosten. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar, kunt u een deel van de gemaakte kosten terugvorderen.KINDEREN EN JONGEREN

De zorg voor cliënten tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Wij hebben een contract met de gemeenten die vallen onder de regio’s West Brabant West 

Om zorg te kunnen ontvangen heeft u een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts nodig of een beschikking van het Centrum voor Jeugd- en Gezin. 
 

NO-SHOW

Wanneer u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, dient u de sessie zelf te betalen. Het tarief bedraagt 45 euro en wordt niet door de verzekeraar of gemeente vergoed. U kunt de afspraak afzeggen via de voicemail of per e-mail.

 


Boven 18 plus
 

Particulier

Hélène is:

Geregistreed Systeemtherapeut NVRG lio

Geregistreerd lid BVRGS Belgische Vereniging van Relatie-en Gezinstherapie en Systeemcounseling www.bvrgs.be

Geregistreerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit  https://www.lvvv.nl/

Registertherapeut RBCZ


lidmaatschap 

Hélène is bestuurslid van de NVRG

Lid van de NVRG Nederlandse Vereniging voor Relatie -en Gezinstherapie http://www.nvrg.nl

Lid van de landelijk vereniging  LVV vertrouwenspersonen

Lid van de NVPA beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten 

Lid van LVPW als Psychosociaal Counselor www.lvpw.nl


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 20142972

Individuele begeleiding, afhankelijk van vergoeding zorgverzekeraar.

Zie overzicht LVPW

Relatie en Gezinstherapie LIO http://www.nvrg.nl/pagina/therapeut/11698

Nijhoff training & coaching is ingeschreven in het CRKBO als docent. Leertrajecten zijn vrijgesteld van BTW.

 

  

Leveringsvoorwaarden


Klachten en geschillenregeling P3NL


De federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen

Voor P3NL is de zorg en ondersteuning door psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een maatschappelijke factor van belang. Deze beroepsgroepen dragen eraan bij dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het arbeidsproces, onderwijs en sociale leven. Zij houden mensen aan boord, die korter of langer, niet zonder deze zorg en ondersteuning kunnen, en dragen zo bij aan de mentale veerkracht van de samenleving.

Daarom staat P3NL voor een effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg die bijdraagt aan een gezonde en vitale samenleving. Transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van de beroepsuitoefening is een speerpunt van P3NL.

P3NL vertegenwoordigt ruim 20.000 zorgaanbieders, psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, die dagelijks aan de slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning.

P3NL werkt onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en, het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz.