Praktijk Bij de Beuk


Praktijk Bij de Beuk is een praktijk die hulp biedt aan gezinnen, volwassenen, jongeren en kinderen die vastgelopen zijn in het dagelijks leven. Psychische klachten zoals problemen in het gedrag, het denken, de emoties of in de omgang met de omgeving kunnen een aanleiding zijn om hulp te zoeken.

Binnen de praktijk is het mogelijk om individueel, in gezinsverband, groepsverband of met uw partner behandeld te worden. De cliënt en het gezin staan centraal in de praktijk. Binnen de behandeling wordt de cliënt geholpen om minder tot geen hinder meer te ondervinden van de klachten op een cliëntgerichte, wetenschappelijk onderbouwde en doeltreffende manier.Ons team bestaat uit systeemtherapeuten, coaches en een psychiater. Zij zijn gespecialiseerd in het bieden van behandelingen op maat, houden zich voortdurend nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied bij.

 • Problemen met school, studie of uitoefening van beroep
 • Spanningen en conflicten in het gezin
 • Moeilijkheden na een echtscheiding
 • Aanpassingen binnen een nieuw samengesteld gezin
 • Angst- en spanningsklachten
 • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
 • Stemmingsklachten, zoals depressie
 • Burn-out klachten 
 • Problemen in de relationele sfeer
 • Moeilijkheden in het sociaal contact
 • Angsten en depressieve gevoelens
Indien er sprake is van crisisgevoelige problematiek, suïcidaliteit of een behoefte aan zeer frequente intensieve zorg dan verwijzen wij u naar uw huisarts gezien de kleinschaligheid van de praktijk en de beperkte bereikbaarheid buiten kantooruren


 "Bij de Beuk" is een praktijkruimte aan de rand van Roosendaal. De rustige omgeving stelt u in staat om letterlijk even afstand te nemen van de hectiek van alledag. Vanuit "Bij de Beuk" zijn verschillende bedrijven werkzaam. Hélène is ook verbonden aan Stichting Civil Care als opleider.


In praktijk bij de Beuk zijn diverse professionals werkzaam o.a.relatie en gezinstherapeuten (systeemtherapeuten), externe vertrouwenspersonen ongewenst omgangsvormen (VPO) en vertrouwenspersonen integriteit (VPI).

Daarnaast beschikt Prakijk bij de Beuk over een mediator en coach en counselor .

Tevens zijn er adviseurs en trainers werkzaam die voor de gezondheidszorg ontwikkelingsgerichte individuele coaching, teamtrajecten en organisatie brede cultuurtrajecten verzorgen. 


Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaresse op 0165-534423Roosendaal Business Awards '18!! We zijn genomineerd!! Zorg Award!!