Over Hélène

Hélène Nijhoff bekijkt vanuit verschillende invalshoeken alle aspecten die een rol spelen bij de problematiek die u ervaart. Dat doet ze vanuit de overtuiging dat de mens het best begrepen kan worden in de context van zijn of haar relaties. Die visie strookt met de basis van de systeemtheorie; het uitgangspunt van Hélène’s werk.

Zij is gestart in het onderwijs en inmiddels al ruim 35 jaar werkzaam binnen de zorgsector. In zowel de ouderenzorg, zorg voor verstandelijk en meervoudig beperkten, als in de psychiatrie.Hélène is tevens bestuurdslid van de NVRG.

Naast haar werk als systeemtherapeut  en counselor werkt zij ook als trainer en als vertrouwenspersoon voor een aantal zorginstellingen.


Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon intergriteit

Hélène is werkzaam als externe vertrouwenspersoon voor verschillende organisaties . Voor vragen mogelijkheden en advies kunt u contact met Hélène opnemen.


 

Coaching en intervisie

Begeleiding van een persoon of groep in een leerproces om de professionaliteit en het functioneren te verbeteren. Onder andere hulp zoeken bij dilemma's en thema's zoals het eigen zelfbeeld, effectief communiceren, stijlen van leidinggeven, valkuilen herkennen, balans vinden tussen werk en privé en grenzen leren stellen.

 

Systeemtherapie 


Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

‘Systeem’ betekent dat je alles probeert te bekijken vanuit de samenhang en context. Een voorbeeld: een jongere heeft aandachtsproblemen, maar de problemen zijn vooral ontstaan na de scheiding van zijn ouders. Dan zullen we kijken naar de samenhang van klachten. Er kunnen reële aandachtsproblemen zijn, maar het kan ook zijn dat emoties met betrekking tot de scheiding een rol spelen. Dit betekent niet dat ouders schuld hebben of de oorzaak zijn van het probleem, maar wel dat het belangrijk is om ook met de ouders te werken en te kijken hoe zij deel kunnen uitmaken van een verbetering van de klachten of een oplossing van het probleem.


Counseling is vooral curatief (helend) van karakter en legt de nadruk op de emotionele (psychosociale) aspecten van problemen en vragen. Het gaat hier vaak om complexere, persoonlijke problematiek.

 

Hulp bij Complexe Verwerkingsprocessen en Trauma

Medewerkers in de zorg of in het bedrijfsleven kunnen te maken krijgen met zeer vervelende of zelfs traumatische ervaringen. Soms is het voor de betreffende medewerker moeilijk om dergelijke ervaringen een plaats te geven en de draad weer evenwichtig op te pakken.Ook bieden wij hulp bij rouw en complexe verwerking, acute opvang bij eenmalige schokkende ervaringen, therapeutische hulp bij intrafamiliaal geweld en misbruik, langdurige traumabehandeling bij meervoudige complexe trauma's, therapie met vluchtelingen en oorlogsgetroffenen.

Het kan daarbij gaan om plotselinge gebeurtenissen die overweldigend of gevaarlijk zijn, zoals plotselinge confrontaties met de dood of ernstige verminking, zelfdoding, geweldsdelicten, agressie of het ervaren van ongewenste intimiteiten.