Relatie- en gezinstherapie


 

Systeemtherapie wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd en is een erkende vorm van psychotherapie. Systeemtherapeuten bekijken individuele problemen in hun relationele context. Dat vergroot het aantal oplossingsmogelijkheden. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft. Positieve krachten uit het systeem worden benut en tegenwerkende krachten sneller opgespoord. 


Mensen overwinnen problemen eerder als anderen, die belangrijk voor hen zijn, daaraan meewerken. De bereidheid om bij behandelingen te worden betrokken, is vaak groot: gezinsleden van cliënten willen zelfs meer betrokken worden bij een behandeling. Wanneer een individuele behandeling te weinig resultaat oplevert, kan de therapie in een stroomversnelling komen door iemands omgeving bij de behandeling te betrekken.


Bij 'context' gaat het zowel om personen als om sociale en culturele tradities waarbinnen problemen en klachten optreden. Daarom is systeemtherapie geschikt voor mensen uit alle culturen en alle lagen van de bevolking.


Bedrijven

Psychische klachten, die tot ziekteverzuim leiden, kunnen voortkomen uit spanningen in gezin of relatie, maar ook uit de werksituatie zelf. Als 'systeem' veroorzaakt het werk dan psychische problemen. Bij arbeidsgerelateerde psychische klachten of sociale conflicten biedt systeemtherapie de mogelijkheid om direct of indirect te interveniëren. 


Particulieren

Door vroegtijdig te interveniëren in gezinnen met ernstige problemen kan vaak voorkomen worden dat gezinsleden ontsporen of psychische stoornissen ontwikkelen. Omdat ouders belangrijk zijn in het gezinssysteem kan partnerrelatietherapie voorkomen dat gezinnen of delen van gezinnen (verder) ontsporen. De behandeling richt zich zowel op de aangemelde problematiek als op de relaties en reactiepatronen in het gezin. Daarmee stelt de therapeut de cliënten in staat de vicieuze cirkel te doorbreken.


Mocht u naar aanleiding van de informatie op deze website vragen hebben, schroomt u dan niet contact met ons op te nemen.