Hulp bij complexe verwerkingsprocessen en trauma

Medewerkers in de zorg en in het bedrijfsleven kunnen te maken krijgen met zeer vervelende of zelfs traumatische ervaringen. Soms is het voor de betreffende medewerker moeilijk om dergelijke ervaringen een plaats te geven en de draad weer evenwichtig op te pakken. Het kan daarbij gaan om plotselinge gebeurtenissen die overweldigend of gevaarlijk zijn, zoals plotselinge confrontaties met de dood of ernstige verminking, zelfdoding, geweldsdelicten, agressie of het ervaren van ongewenste intimiteiten. Als organisatie kunt u er voor kiezen om medewerkers met dergelijke ervaringen een steun in de rug te bieden, waardoor de kans vergroot wordt dat uw medewerkers deze ervaring kunnen verwerken en er geen langdurig verzuim ontstaat.

 

Hélène Nijhoff kan voor uw organisatie die ondersteuning voor uw personeel bieden. Door haar jarenlange ervaring in de psychiatrie, de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg en door haar opleidingsachtergrond (o.a. trauma-opvang, coaching-counseling bij de interactie-academie) spreekt zij de taal van de zorg en is ze in staat snel de benodigde verbinding te maken.

 

Graag maken we een afspraak met u als leidinggevende, bedrijfsarts of personeelsadviseur om kennis te maken en toe te lichten wat onze aanpak is, welke uitgangspunten we hanteren en welke kosten er verbonden zijn aan deze leer-/begeleidingstrajecten. 

U kunt contact opnemen met ons secretariaat, Conny van Vugt, tel. 0165-534423, email info@bijdebeuk.nl.