Coaching en counseling

 


Coaching en intervisie

Coachingstrajecten kunnen zowel individueel als in samenwerking met een werkgever of opdrachtgever worden gevolgd.

 

Particulieren

Werk vormt een belangrijk onderdeel van ons leven en vaak ook van onze identiteit. Veel werkgerelateerde problemen zijn complex binnen de arbeidssituatie, maar beïnvloeden ook uw privésituatie. Soms is het moeilijk om hier als mens een doorbraak in te realiseren. Als u bijvoorbeeld worstelt waar u heen wilt in uw carrière, als u begeleid wilt worden in een loopbaantraject, als de samenwerking met collega´s stroef verloopt of als u gedwongen heeft moeten vertrekken na een reorganisatie, kan Nijhoff training & coaching met u bekijken welke aspecten een rol spelen bij de problematiek die u ervaart.

 

Bedrijven

Zowel werksituaties als persoonlijke en sociale levensomstandigheden zijn cruciale beïnvloedende factoren in het welzijn van alle medewerkers. Hoe meer mensen zich zonder al te veel zorgen aan hun werk kunnen wijden, des te groter zijn de baten voor henzelf en de organisatie.

Toch loopt dit niet altijd van een leien dakje. Mensen worden met vragen geconfronteerd over hun verhouding tot het werk, de verhouding tussen werk en loopbaanperspectief, tussen werksituatie en persoonlijk leven. In dat geval doen mensen soms een beroep op een coach.

  

Persoonlijke en psychische moeilijkheden van mensen worden begrepen en veranderd door hun leefcontext mee in ogenschouw te nemen. We richten de lens op het sociale weefsel van individuen: hun familiebanden, andere concrete netwerken (werk, school, vrienden, buurt, internet) en macrosystemen (religie, levensbeschouwing, samenleving, politieke groepering, cultuur).

Een coach werkt procesmatig en veranderingsgericht. We werken vanuit een systemische, niet veroordelende basishouding en op het breed blijven kaderen van moeilijkheden. We proberen leidraden te vinden en sporen vast te houden bij een waaier aan ernstige problemen: verslaving, ziekte, crisissen, psychische moeilijkheden.

 

Wanneer het werk het persoonlijk welzijn in de weg staat of het persoonlijk leven een bedreiging of hindernis vormt voor het werk, dan komt counseling in beeld.

 

Counseling

Persoonlijke relaties hebben een enorme invloed op ons gevoelsleven. In het contact met de mensen uit uw sociale cirkel kunt u enorm veel voldoening of juist frustratie ervaren. Wanneer u in uw relatie met uw partner, in een vriendschap, binnen een gezins- of familiesituatie of in collegiaal verband obstakels tegenkomt, kan Hélène bekijken hoe u zich binnen die context tot de ander verhoudt. Zij biedt handvatten om patronen te doorbreken en geeft inzicht in de factoren, die uw relatie met de ander uit evenwicht  brengen.

 

Afhankelijk van het traject en de gekozen methodiek, kan Hélène:

  • inzicht geven in uw patronen en uw beïnvloeding van de wisselwerking binnen de relationele context, waarin u zich bevindt;
  • aanknopingspunten bieden om de patronen, die binnen uw relaties problematisch zijn, te doorbreken om in de toekomst problematiek te vermijden.

Het begeleidingswerk van een counselor bestaat uit het op professionele, gesystematiseerde en procesmatige wijze probleemoplossing en zelfregulering op gang brengen bij mensen, die verstrikt zitten in tussenmenselijke crisissen of in complexe en specifieke maatschappelijke probleemsituaties, teneinde het verstoorde evenwicht van hun samenleven te herstellen en het vermogen om zelfstandig met een crisissituatie om te gaan te versterken. De counselor doet dit begeleidingswerk vanuit een specifiek wetenschappelijk onderbouwd denkkader.


Mocht u naar aanleiding van de informatie op deze website vragen hebben, schroomt u dan niet contact met ons op te nemen.